İK Politikamız

İnsan Kaynakları Politikası

Sürdürülebilir bir büyümenin ancak çalışanlarımızın katkılarıyla mümkün olacağının bilincinde olarak; bütün faaliyetlerimizin temelinde “ÖNCE İNSAN” ilkesi yer almaktadır. Bu ilke kapsamında; çalışanlarımıza hızlı, etkin ve adil bir şekilde destek vererek, bütünleştirici ve fırsat eşitliği sağlayıcı yaklaşımlarımızla, maddi ve manevi hakların gözetilerek kurumsal değerlerin paylaşıldığı mutlu ve huzurlu bir çalışma ortamının sağlanması en temel amaçlarımızdandır.

ALTHERM Ailesi, çalışanların adil, güvenilir, samimi ve doğru ilişkiler kurması ilkeleri doğrultusunda şekillenirken; dürüstlük, çalışanlarımızın kurumla olan ilişkisinde en yüksek değerimiz olarak kabul edilir. ”İnsan Kaynakları” uygulamalarında; etik değerlerin gözetildiği, takım ruhunun ön planda tutulduğu, paylaşımcı, katılımcı ve yaratıcılığa değer veren sağduyulu bir kültürün oluşmasına ve yaygınlaşmasına gayret edilir. Bu bağlamda doğru adayları işe almak, geliştirmek, performanslarını arttırmak, ilerletmek ve kuruma bağlılığını sağlamak  insan kaynaklarında ulaşmak istediğimiz temel hedefler arasında yer almaktadır.

Başlıca İnsan Kaynakları Uygulamalarımız;

1. İşe Alım Yönetimi

İnsan kaynağı seçiminde kişilerin eğitim, deneyim, yetkinlik, kariyer hedefleri ve beklentileri ile pozisyonun gerektirdiği özellikler ve şirket ihtiyaçlarına göre işe alım yapmaktayız. Ekip çalışmasına yatkın, müşteri odaklı ve kurum kültürümüze değer katacak çalışma arkadaşlarını şirketimiz bünyesinde istihdam etmek temel işe alım politikamızdır.

1.a. Staj

Şirketimiz, her yıl belirlenen kontenjanlar dahilinde ; nitelikli iş gücünden yararlanmak ve gelecekte çalışanımız olabilecek öğrencileri yönlendirmek ve kazanmak amacıyla öğrencilerin, zorunlu stajlarını yapabilmeleri için staj olanağı sunmaktadır.

Öğrenim kurumlarının ve öğrencilerin, İnsan Kaynakları departmanımıza iletilen staj başvuruları değerlendirmeye alınmaktadır.

2. Ücret Yönetimi

ALTHERM bünyesinde ücretler, adil ve rekabetçi ücret politikaları ve yüksek performans standartları ile başarıyı sürdürülebilir kılmak amacıyla, yılda bir kez; iş kademeleri, ücret piyasası, ücret politikası ve performans parametreleri dikkate alınarak düzenlenmektedir.

3. Performans Yönetimi

Şirketimizin stratejik hedeflerine ulaşılmasında önemli rol üstlenen uygulamalarımızdan bir tanesi de performans yönetimi sistemimizdir. Çalışanlarımızın objektif bir biçimde değerlendirilmesini sağlamak, potansiyellerini ortaya çıkarmak, motivasyonlarını arttırmak ve başarıyı ödüllendirmek için şirketimizde yılda bir defa performans değerlendirmesi yapılmaktadır.

4. Kariyer Planlama Yönetimi

Çalışanlarımız bizim için değerlidir. Çalışanlarımızın bulundukları seviyelerinde performanslarını geliştirmelerini, şirketin gelecekte ihtiyaç duyacağı pozisyonlar ve yönetim kademeleri için hazırlanmalarını sağlayacak eğitim fırsatları yaratılır ve kariyer planları oluşturulur, uygulanılır ve değerlendirilir.

 

ALTHERM, havalandırma sektöründe faaliyetlerine 2004 yılında başlamış, bugün İstanbul Tuzla Organize Sanayi Bölgesindeki(İTOSB) modern ve büyük tesisinde uluslararası standartlara uygun kalitede üretim yaparak faaliyetlerine daha güçlü şekilde devam etmektedir.
Sertifikalarımız
Telefon +90 216 420 25 61 Pbx
Faks +90 216 420 25 62
E-posta info@altherm.com.tr
©2024- Altherm | Klima Santrali | Isı Geri Kazanım Santrali | Yer Konvektörü | Tüm Hakları Saklıdır. TTR Bilişim